|
|
en
Baltai >
 • Baltai >
 • Vyrams\
 • Moterims\
 • Unisex\
 • NAUJIENOS | ŽIEMA 2017\
 • LT identity >
 • Moterims\
 • Vyrams\
 • Unisex\
 • Vaikams\
 • NAUJIENOS | PAVASARIS 2017\
 • SAVAITĖS PREKĖ\
 • LT-identity

  Taisyklės

   

  I.  Bendrosios nuostatos
  II. Privatumo politika 
  III. Sutarties sudarymas 
  IV. Prekės ir jų kainos 
  V.  Atsiskaitymas už prekes 
  VI. Prekių grąžinimas 
  VII. Prekių pristatymas 
  VIII. Komentarų rašymas 
  IX.  Baigiamosios nuostatos

   

  I. Bendrosios nuostatos

  1.1.  Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės http://parduotuve.studijalt.eu (toliau – internetinė Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes. 

  1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito bei vertina Parduotuvėje esančią informaciją. 

  1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Pirkėjo ir  VŠĮ “LT-identity” (toliau – Pardavėjas).

  Bendra informacija:
  Tel.: +370 652 74 335

  El. paštas: info@studijalt.eu

  Inforacija apie įmonę:

  VŠĮ “LT-identity”
  Įmonės kodas: 301239554
  PVM mokėtojo kodas: LT100004101110
  Adresas: Šv. Stepono g. 34-6, LT-01312 Vilnius
  Banko pavadinimas: AB Swedbank
  Banko sąskaitos  LT17 7300 0101 0448 8635

   

  1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo ir apmokėjimo būdus paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą” ir gauna į pirkimo metu nurodytą el. paštą užsakymą patvirtinantį laišką.
   

  1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, nesusipažino su internetinės parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

  1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

  II. Privatumo politika

  2.1. Pirkėjui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys. 

  2.2. Pirkėjo registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu. 

  2.3. Registruodamasis Pirkėjas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais.

  2.4. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

  2.5. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

  2.6. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.

  2.7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  2.8. Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.

  2.9. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

  III. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas 

  3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą”, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

  3.2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

  3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis. 

  3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

  IV. Garantijos, prekės ir jų kainos

  4.1. Internetinėje parduotuvėje parduotuve.studijalt.eu yra parduodami vyriški, moteriški, vaikiški rūbai bei aksesuarai. Visi gaminiai yra pagaminti Lietuvoje, VŠĮ “LT-identity”.

  4.2. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

  4.3. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

  4.4. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

  4.5. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

  4.6. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas. 

  4.7. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

  4.8. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis bus nurodomas prieš Pirkėjui paspaudžiant mygtuką „Patvirtinti užsakymą”.

   

  4.9. Parduotuvė pasilieka teisę keisti gaminių kainas. Prašau pasitikrinti gaminių kainas prieš patvirtinant užsakymą.

   

  V. Atsiskaitymas už prekes

  5.1. Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

  5.2. Pirkėjas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po 3 darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po 3 darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.

  5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:

  5.3.1. Internetu per elektroninės bankininkystės sistemą. Tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per www.mokėjimai.lt  nurodytus bankus. 

  Internetinėje parduotuvėje parduotuve.studijalt.eu atsiskaitymo už prekes žingsnyje „Mokėjimo informacija“ Pirkėjas pasirenka banką, kuriame turi pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį. Jeigu žingsnyje „Užsakymo apžvalga“ visa informacija teisinga, Pirkėjas spaudžia nuorodą „patvirtinti užsakymą“.

  Atsiskaitant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pirkėjas yra perkeliamas į pasirinkto banko elektroninės bankininkystės puslapį. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią parduotuve.studijalt.eu internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. 
   

  5.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kuriais buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

  VI. Prekių pristatymas

  6.1. Prekes pristato Pardavėjo įgalioti atstovai:

  Pardavėjo įgaliotas kurjeris įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu per 2-7 darbo dienas nuo prekių išsiuntimo dienos. Lietuvos paštu siunta užsienį pasieka per 7-14 darbo dienas.


  6.2. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.

  6.3. Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekes, Kurjeris papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Pirkejui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir yra Pardavėjo visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  6.4. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė.

  6.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo Kurjerio patektame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Pirkėjas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Pardavėjo atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

  6.6. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju telefonu  +370 652 74335. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

  VII. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  7.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

  7.2. Kokybiškų prekių grąžinimas. Remiantis 7.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje Parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. 
  7.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus: 

  7.2.1.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

  7.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

  7.2.1.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis. 

  7.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Mėsinių g. 7, Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.

  7.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas laisvos formos "Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas" (prašyme turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis arba keitimo sąlygos bei sąskaitos numeris, kur gali būti padarytas pinigų grąžinimas) ir pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

  7.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

  7.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui internetinės Parduotuvės asortimente.

  7.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas. 

  7.3. Nekokybiškų prekių grąžinimas. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas šią prekę kartu su "Prekės grąžinimo ar keitimo prašymu" ir pirkimą  internetinėje Parduotuvėje įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Mėsinių g. 7, Vilnius

  7.4. Užsakymo atšaukimas. Jei dėl kurių nors priežasčių Pirkėjas nusprendė atšaukti užsakymą, jis/ji turi kuo greičiau apie tai pranešti Pardavėjui el.paštu info@studijalt.eu arba telefonu +370 65274335. Jei užsakymo atšaukiamas po to, kai prekės yra išsiųstos, tuomet Pirkėjas turi vadovautis Prekių keitimo/grąžinimo sąlygomis punkte 7.2.

  7.5. Pardavėjas visoms prekėms nesuteikia garantijos.

  VIII. Komentarų rašymas

  8.1. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas įsipareigoja, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų.

  8.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus.

  IX. Baigiamosios nuostatos

  10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

   

   

  PRISTATYMAS

  Prekės Lietuvoje pristatomos parduotuve.studijalt.eu įgaliotu kurjeriu. Pristatymo trukmė 2-3 darbo dienos nuo užsakymo išsiuntimo dienos.

  Prekės į užsienį siunčiamos paštu. Pristatymo trukmė 2-14 darbo dienų nuo užsakymo išsiuntimo dienos.

   

  Jei prekės pristatymo terminas Jums netinka, susisiekite su mumis el. paštu info@studijalt.eu arba telefonu +370 65274335.

   

  Prekių pristatymo Lietuvoje ir užsienyje kainos:

  Atsiėmus parduotuvėje - 0 €

  Lietuvoje per kurjerį - 3 €

  Užsienyje paštu - 5 €

           

  APMOKĖJIMAS

  Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos ta valiuta, kurią pasirenka Pirkėjas. Kainos nurodytos su PVM.

  Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis.


   

  GRĄŽINIMAS

  Mums labai svarbu, kad parduotuve.studijalt.eu klientai būtų patenkinti. Mes norime, kad Jūs džiaugtumėtės savo pirkiniais. Tačiau jei taip atsitiko, kad internetu pirkta prekė Jums netiko, tuomet informuokite mus apie tai el. paštu info@studijalt.eu atsiųsdami prekės pakeitimo ar grąžinimo prašymą su priežastimi.

  Per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos bet kurią prekę Jūs galite:

  §  keisti į kitą dydį;

  §  keisti į kitą modelį;

  §  susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus (transporto išlaidos negrąžinamos).

  Keičiamos ar grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

  §  Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradus savo vertės.

  §  Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

  §  Prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis. 

  Keičiama ar grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Mėsinių g. 7, Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu. Su grąžinama preke turi būti pateiktas laisvos formos prekės grąžinimo ar keitimo prašymas ir pirkimą parduotuve.studijalt.eu internetinėje parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

  parduotuve.studijalt.eu internetinės parduotuvės administracija, gavusi keičiamą ar grąžinamą prekę, per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo ar keitimo kriterijus. Jei prekė atitinka šiuos kriterijus, parduotuve.studijalt.eu įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri tuo metu yra pateikta parduotuve.studijalt.eu internetinės parduotuvės asortimente.

  Svarbu: jei turite dvejonių dėl tinkamo dydžio ar modelio, kreipkitės el. paštu info@studijalt.eu.